100m2 disconnected plots for free

Twee voormalige gazons en twee stukjes land, bij elkaar een are, om gratis groenten of kruiden te telen. Ook diverse soorten onkruid als de tijd ontbreekt om alles te onderhouden.

Postcode: 2101MT
Facilities:
Hose / Water Source
Shed / Storage
Watering Can
Spade
Rake
Weeding Hoe
Trowel
Type of Space: Other
How it's accessed: Private gate